tursinti

tursinti
tur̃sinti (-yti K), -ina, -ino K, J.Jabl, FrnW, Gs, tùrsinti Jon, Paį; N 1. tr., intr. KBII191, Rtr, atkišti (užpakalį, ppr. lenkiantis): Tur̃sinti pasturgalį NdŽ. Tùrsinau rūrą į aukštą linus klodama, rugius rišdama J. Kad spirsiu, tai netùrsysi man po nosim Krsn. Oi kad eina, kad tùrsina šikinę! Vdn. Dabar tai jau gausi, tur̃sink greičiau plačiąją! Sl. 2. tr. lenkti, riesti: Metai vis labiau tursino ir taip susirietusią senmergę K.Bor. | refl. M, L, Rtr, , NdŽ, , Lkš, Btg: Sėsk gražiai nesitursinęs! Skrd. Ko tur̃sinies, gulėk išsitiesęs! Skr. | Kuriuos vokiečiai išmokino, tie iš dėkingystės [jiems] iki žemės tursinasi (lankstosi) prš. 3. intr. Kos57, Š, Rtr, NdŽ eiti pasitursinusiam, pasilenkusiam: Tur̃sina senelė . Eina, tur̃sina teip iš lengvo Škn. Kurgi tu tur̃sini? Kp. Senam ko gi daugiau bereikia – pavalgei, atsigėrei ir tur̃syk namo Pl. Bobelė sau kad tur̃sina keliu Slk. Tai kurgi jau tur̃sint ruošies?! Dbk. Kai jaunas buvau, centnerį užsimetęs ėjau, o dabar ir dykas jau su lazdele tur̃sinu Alvt. Kur tur̃sini pastatęs stūbrį? Grž. Tokia da jauna, o tur̃sini kaip bobutė Rgv. Žiūriu, kas ten tursina dirvoj pasilenkęs Žl. Anūkas jau mokėjo truputį vaikščioti, tursino jau gana tol, jei kas jį už rankos vedė Vaižg. Gerk gėręs, gerk gėręs, tursink namo gulti JD1325. 4. tr. tampyti, tuskinti: Tur̃sina kap šeškus rupūžę Mrs. 5. refl. Jnš nenustygstant krutėti, judėti, sukiotis: Ką čia tùrsinies – pastovėk biškį! Brž. Ko čia tur̃sinies visu keliu: ar nepasėdi?! VšR. Net tùrsinas iš juoko Brž. Ko čia tùrsinies kap pereklė višta?! Krok. \ tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti; partursinti; susitursinti; užtursinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tursinti — tur̃sinti vksm. Tur̃sink namõ gul̃ti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • turšinti — tur̃šinti ( yti), ina, ino tr. NdŽ, KŽ, tùršinti; [K] teršti, tepti, purvinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursyti — tur̃syti, ija, ijo, tùrsyti, ija ( o), ijo ( ė), tursyti, tur̃so, tur̃sė 1. refl. žr. tursinti 2 (refl.): Ko tu tùrsaisi kap totoris saulei leidžiantis Rdm. 2. žr. tursinti 3: Gerk gėręs, pasigėręs tùrsyk ir namo (d.) Vl. 3. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apturšinti — aptur̃šinti tr. KŽ, Skr; B, N apteršti, sutepti, supurvinti. | refl.: Kiek tik atsimenu, ji apsitùršinus ir apsitùršinus tąsos Lš. turšinti; apturšinti; paturšinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitursinti — atitur̃sinti 1. tr. Rm atkišti (užpakalį): Boba eina paskuigalį atatur̃sinus Lel. Magdė vaikščioja užpakalį atitur̃sinus Ukm. | Lapė atitur̃sino šunim savo uodegą (ps.) Ukm. 2. intr. DŽ, KŽ, Rz, Gdž, Paį, Ob, Alvt ateiti pasitursinusiam,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūzinti — dū̃zinti ( yti Skr), ina, ino intr. slampinti, tursinti: Boba dū̃zina Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursinti — ištur̃sinti 1. tr. Gmž, KŽ, Ldk, Sv, Kvr, Prng, Dglš, Rdm atkišti atstatyti (užpakalį): Senis savo užpakalį ištur̃sino atsigulęs, t. y. pastatė J. Kasa bulves užpakalį ištursinęs Žl. Kurgi savo piestą ištur̃sinai?! Ktk. Įeinu, žiūrau, guli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutursinti — nutur̃sinti intr. 1. Ldk, Kp, Rk, Št, Kair, Jnš nueiti pasitursinusiam: Ligi nutur̃sinsiu, bus ir vakaras Alvt. [Senis] ristele nutursino prie šulinio K.Bor. Už keleto minučių abudu senuku greitu žingsneliu nutursino į miestelį Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partursinti — partur̃sinti intr. Sb; Ser pasitursinusiam pareiti: Ir Magdė partur̃sino iš atlaidų Šl. Svečias atsistojęs partursino atgal keturis varstus, kaip buvo čia atšvytravęs Vaižg. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursinti — patur̃sinti Gs, Jnš 1. tr. N, J, NdŽ, DŽ1, Ss, Ml, Sb atkišti, atstatyti (užpakalį): Patur̃sino šikinę ir sako: mušk sau, kiek tik nori Š. Jis visai senas, subinę patursinęs Snt. Tokia gi mažutė, reikia, patur̃sinus rūrą, nugarą trint Slm. Tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”